Elektroprivreda Bosne i Hercegovine besplatno je na raspolaganje stavila punionicu za električna vozila ispred zgrade Direkcije u Sarajevu, u želji da širi priču o vozilima na alternativna goriva, a čije su prednosti brojne. To preduzeće za početak je počelo koristiti dva električna vozila koja su predstavili u okviru trodnevnog sajmaRead More →

Popularizacija ekološki prihvatljivih transportnih sredstava je jedan od ključnih faktora politike zaštite čovjekove okoline. U razvijenim zemljama na sve načine se otežava korištenje automobila pokretanih motorima s unutrašnjim  sagorijevanjem, dok se, s druge strane, raznim poticajima, vozači nastoje motivirati na nabavku električnih automobila. Kako se i naša zemlja nastoji priključiti europskimRead More →